32Academy

Compania care administrează website-ul 32academy.ro, denumit în continuare 32academy.ro, este 32 Dental Academy SRL, numită în continuare 32 Dental Academy SRL, având codul unic de înregistrare RO33688217 și înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr.  J23/2974/2014.

Plasarea unei comenzi către 32academy.ro implică acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile website-ului 32academy.ro.

În momentul efectuării unei comenzi online pe site, clientul declară că a luat cunoștință și este de acord cu cele menționate mai sus, declară și garantează că are peste 18 ani sau în cazul în care este minor utilizează website-ul 32academy.ro însoțit de un părinte sau îngrijitor. Acceptarea acestor termeni și condiții dă naștere unui veritabil contract între părți, făcând aplicabile clauzele Codului Civil privind comerțul în aceste situații.

Sub rezerva termenilor și condițiilor, magazinul nostru acordă dreptul limitat, revocabil, non-transferabil și non-exclusiv, de a utiliza magazinul on-line numai în scopul de a face cumpărături în scopuri personale și nu pentru orice utilizare comercială, sau în numele unei terțe persoane, cu excepția celor autorizate în mod expres, în scris, de către 32academy.ro. Orice altă încălcare a termenilor și condițiilor vă duce la ștergerea contului creat, fară o notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a refuza servicii, de a anula conturi, și/sau anula comenzi, fară nicio limitare, dacă considerăm că prin comportamentul clientului se încalcă legislația în vigoare sau este dăunătoare pentru interesele societății noastre.

Clientul nu are dreptul de a exploata în orice mod acest website sau orice porțiune a acestuia cu excepția cazului în care acest lucru a fost permis în scris de către magazinul nostru. Utilizatorul nu are dreptul să folosească în scop comercial niciuna din informațiile furinizate în magazinul nostru online sau de a utiliza în orice alt fel website-ul în beneficiul unei alte inteprinderi cu excepția cazurilor autorizate de magazinul nostru.

Utilizatorul nu trebuie să încarce, distribuie, publice prin intermediul acestui website orice conținut, informații sau alte material care:

1. încalcă drepturile de autor, brevete, mărci comerciale, mărcile de serviciu, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate ale unei persoane;

2. include viruși, bug-uri, viermi sau alte coduri dăunătoare;

3. face acuzații calomnioase, amenință, defaimă, este obscen, indecent, pornografic sau ar putea da naștere la orice răspundere civilă sau penala în conformitate cu legislația românească.

Veți fi singurul responsabil pentru accesul și utilizarea website-ului 32academy.ro, de către orice altă persoană care ar putea folosi userul și parola dvs., cu sau fară consimțământ. Sunteți singurul responsabil pentru protejarea securității și confidențialității parolei și userului de indentificare atribuite dvs. de magazinul nostru. În cazul în care constatați că userul și parola dvs. sunt folosite de către o altă persoană, vă rugam să ne contactați de urgență.

Mai mult, utilizatorul nu trebuie să folosească o adresă de e-mail falsă, pretinzând că este altcineva pentru a induce în eroare. Magazinul nostru 32academy.ro are dreptul, dar nu este obligat să șteargă sau să editeze orice conținut trimis (inclusiv comentarii sau opinii).

Orice reziliere/anulare a acordurilor stabilite între magazinul on-line și client nu afectează drepturile și obligațiile aferente (inclusiv obligațiile de plată) a parților apărute înainte de data rezilierii.

A. DEFINIȚII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de 32 Dental Academy SRL, prin intermediul magazinului virtual 32Academy (32academy.ro) către cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul exprimat în scris de către Părți.

Termeni:

Cumpărător: persoana fizică/juridică care efectuează o comandă;

Vânzător: 32 Dental Academy SRL – prin magazinul online 32academy.ro;

Comanda – resprezintă acordul stabilit dintre Vânzător și Cumpărător, de regulă sub format electronic (e-mail), prin care 32academy.ro se obligă să livreze bunurile comandate, iar Cumpărătorul se obligă să plătească contravaloarea bunurilor comandate;

Contract – reprezintă o Comanda confirmată ulterior de către Vânzător.

Bunuri – reprezintă orice produs din magazinul online 32academy.ro, menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

B. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin procesarea unei Comenzi electronice pe website-ul 32academy.ro, Cumpărătorul este de accord cu Termenii și condițiile magazinului online www.32academy.ro. Acceptarea comenzii de către 32 Dental Academy SRL se consideră finalizată în momentul confirmării prin e-mail. Orice comandă neconfirmată de către 32 Dental Academy SRL nu va avea valoarea unui Contract între părți. Prin urmare, părțile sunt de acord asupra faptului că exclusiv email-urile, între părți, au valoare contractuală.

C. ERORI DE TIPAR

În cazul în care un produs este listat la un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unor erori tipografice sau erori în stabilirea prețurilor sau informațiile despre produs primite de la furnizorii noștri, vom avea dreptul de a refuza sau anula orice comandă plasată pentru produsele care prezintă astfel de erori, chiar dacă aceasta a fost plătita de dvs. În acest caz vom remite sumele achitate în contul produsului/produselor comandate și anulate.

D. COMENTARII ON-LINE CU PRIVIRE LA PĂRȚI DIN MAGAZIN SAU CU PRIVIRE LA PRODUSELE MAGAZINULUI ON-LINE

Toate informațiile, tehnicile, ideile, întrebările, comentariile, sugestiile trimise sau postate pe 32academy.ro vor fi tratate ca neconfidențiale și vom avea dreptul, irevocabil și transferabil de a utiliza, copia, distribui, afișa, publica, vinde, închiria, efectua, transmite, adapta, crea lucrări derivate, prin orice mijloace și în orice formă, de a traduce, modifica, inversa, dezasambla, decompila. Toate din cele enumerate mai sus devin automat proprietatea unică și exclusivă a 32 Dental Academy SRL și nu vor fi niciodată returnate dvs.

Mai mult, clientul declară și garantează faptul că toate comentariile, recenziile sau alt tip de conținut al sau pe acest website, nu vor viola și/sau încălca drepturile oricărei părți terțe.

E. POLITICA DE ANULARE A EVENIMENTELOR ȘI DE RETURNARE A TARIFELOR DE PARTICIPARE

Politica de anulare/amânare

Organizatorul are dreptul să anuleze/amâne evenimentul pentru motive întemeiate (exemple: număr mic de înscrieri, cazuri de forță majoră).

Organizatorul va returna numai contravaloarea taxelor de înscriere plătite de către participant.

Organizatorul este responsabil pentru colectarea taxelor de înscriere pentru curs/eveniment de la toți participanții și pentru returnarea banilor conform Politicii de returnare a Banilor, atunci când este cazul.

Organizatorul nu este responsabil pentru cheltuieli de călătorie (cazare, transport), avansuri pierdute sau orice alte cheltuieli efectuate de către un participant plătitor în legătură sau pentru participarea la un eveniment. Fiecare participant își asumă responsabilitatea cheltuielilor suplimentare, altele față de tariful de participare, pe care le efectuează pentru a se înscrie la eveniment.

Politica de returnare a tarifelor de participare

Returnarea banilor se va face în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la data anunțării deciziei de amânare/anulare a evenimentului, în contul bancar oferit de către participant. Returnarea banilor se poate face doar prin transfer bancar.

F. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Orice element regăsit pe pagina de internet 32academy.ro precum textul, grafica, butoanele, iconii, imaginile, clipurile audio și software-ul aparțin în exclusivitate 32 Dental Academy SRL. Utilizarea oricăreia dintre mărcile noastre de comerț sau mărcile de servicii fară acordul expres scris, este strict interzisa fară consimțământul explicit prealabil.

În cazul în care doriți să adresați/raportați probleme legate de drepturi de proprietate intelectuala, vă rugăm să vă adresați la numărul de telefon de contact aflat pe website sau la office@32academy.ro.

G. LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ

Părțile sunt de acord ca prezentul acord să fie supus legii române. Litigiile ce decurg din interpretarea prezentului acord vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil vor fi deferite instanțelor competente material din Municipiul București. Părțile sunt de acord ca instanțele ce vor soluționa litigiul să fie cele din Municipiul București competente material.